بنر کماندار
کماندار
 • محدوده تاریخ علامت کماندار : 25 آذر تا 24 دی
 • سیاره حاکم: ژوپیتر
 • عنصر: آتش
 • کیفیت : دوگانه (انعطاف پذیری)
 • ضرر: مرکوری
 • تعالی: کیتو (گره جنوبی ماه)
 • سقوط: راهو (گره شمالی ماه)
 • نماد : تیرانداز ، با نیمی بدن انسان و نیمی بدن اسب
 • نماد نشان می دهد: چشم انداز مثبت و نگرش باز و سخاوتمندانه
 • ویژگی ها: مردانه ، مثبت
 • ویژگیهای قابل توجه: صادق ، منصف ، سخاوتمند ، دوراندیش ، فلسفی ، قابل اعتماد ، وابسته به خود ، پرانرژی ، شاداب ، باهوش.
 • ویژگی های شخصیتی نامطلوب: فخرفروش ، بیش از حد اعتماد به نفس ، بی پروا ، غیرقابل پیش بینی ، کور ، پرخاشگر ، غیرقابل انعطاف ، ناسازگار ، گاه به گاه.
 • سنگ تولد: یاقوت زرد ، توپاز زرد
 • رنگهای تولد: زرد ، زرد نارنجی
 • عمیق ترین نیاز: گسترش ذهنی
 • کیفیت مورد نیاز برای تعادل: دید وسیع تری از امور
 • آناتومی : کبد ، باسن و رانها

برای دانلود هوروسکوپ نشان کماندار روی دکمه زیر کلیک کنید: