سیاره خورشید: زندگی بخش یا ویرانگر! خودت را بشناس.

خورشید ، همانطور که می دانیم ، یک بدن نورانی است که در آسمان می درخشد و به ما نور می دهد. تمام جهان واقعاً سپاسگزار است زیرا گرما و نور آن به ما زندگی می بخشد. انرژی خورشید نیروی حیات روی زمین را هدایت می کند. این نشانه مثبت و موفقیت است. خورشید از نظر علمی یک سیاره نیست ، اما بر اساس آسترولوژی ، هر جسم آسمانی که مستقیماً بر بدن انسان تأثیر بگذارد ، یک سیاره نامیده می شود.
سیاره خورشید در آسترولوژی ودیک روح یک انسان را تعریف می کند. هدایت انرژی خورشید زندگی یک فرد را مشخص می کند ، این که آیا او مانند یک ستاره می درخشد یا مانند خاکستر می سوزد. خورشید نمادی از شجاعت ، اعتماد به نفس و مثبت است. این سیاره حاکم نشان لئو است .

خورشید