عناصر زودیاک ، همانطور که همه می دانیم یکی از مهمترین موارد مربوط به تولد ما است. بر اساس آسترولوژی ودیک ، جهان به چهار عنصر اصلی تقسیم می شود و تاریخ تولد ما تعیین می کند که زیر کدام عنصر طبیعت قرار می گیریم. این عناصر هستند که بر ماهیت فیزیکی ، جنبه های شغلی ، علایق و غیره ما تأثیر می گذارد.

در مورد این عناصر حیاتی بیشتر بدانید.

نشانه های آتش شامل آیریس ، لیو و کماندار است. از آنجا که عنصر اصلی این گروه آتش است ، افراد متعلق به این گروه خودجوش ، بی دغدغه ، دوستدار تفریح ​​، گرم و مبتکر هستند. این افراد به طور کلی از هیچ کس کینه ای ندارند

خرچنگ ، عقرب و دو ماهی ها نشانه آب هستند. آنها شدیدترین نشانه ها در میان عناصر زودیاک هستند و آنهایی هستند که به شدت تحت تأثیر احساسات هستند. آنها می توانند نسبت به عزیزان خود بسیار گرم و محبت آمیز باشند و به معنای واقعی کلمه می توانند قلب آنها را بیرون بریزند.

بومیان عنصر خاک یعنی تارس ، خوشه و کپریکورن ها به صبر ، ثبات و رویکرد عملی معروف هستند. این افراد به طور کلی به زیبایی و ظرافت اهمیت زیادی می دهند. اگرچه ، ممکن است آنها خیلی گویا نباشند ، اما نشانه های زمین می توانند از درون موجودات واقعاً گرمی باشند ، اما ممکن است مدت زیادی طول بکشد.

عناصر هوایی ، یعنی جمینی ، لیبرا و آکواریوس افراد بسیار خونسرد و سبکی هستند. این افراد بسیار تخیلی و خلاق هستند ، تنوع را دوست دارند و در جستجوی گزینه های مختلف هستند. وقتی با آنها هستید ، باید برای آن آماده باشید.