ماه زمین راه شیری

سیاره ماه : احساسات در چه مرحله ای است !

ماه نیز نماد باروری و زنانه است؛ تأثیرات عمده آن رابطه با مادر و زنان است. در یک نمودار مردانه، نشان دهنده نوع زنانی است که او راحت تر احساس می کند. اگر چه علامت ونوس نشان می دهد که ترجیح عاشقانه / وابسته به عشق شهوانی مرد در شرکای عشقی و جنسی را، نشانه ماه نشان می دهد که چه زنی را به عنوان یک همسر مادام العمر انتخاب میکند(و این ماه “نیاز” قوی تر از ونوس می خواهد).
ماه به طور مداوم از بین می رود تا ماه کامل و به عقب. موقعیت خانه ماه در چارت شما نشان دهنده منطقه ای از زندگی است که در آن شما تمایل به عاطفی بیشتر و جایی که شما اغلب شرایط در حال تغییر را تجربه می کنید. خانه ماه همچنین سرنخ هایی را به نوع فعالیتی که در صحنه داخلی رخ می دهد، می دهد. این سیاره حاکم نشان کنسر است.

 

 

ماه زمین