بنر خوشه
عقرب
 • محدوده تاریخ علامت عقرب : 24 آبان تا 24 آذر
 • سیاره حاکم: مارس
 • عنصر: آب
 • کیفیت: ثابت
 • نماد: عقرب ، مار
 • نماد نشان می دهد: تاب آوری ، پشتکار ، راز داری و آرزوی پنهان برای موفقیت.
 • ضرر: ونوس
 • سقوط: ماه
 • ویژگی ها: خشن ، آبکی ، متمرکز ، منفی ، خاموش و بی احساس
 • ویژگیهای قابل توجه: پرانرژی ، عمل گرا ، نترس ، سرسخت ، متفکر ، مصمم ، فصیح ، متمرکز ، فداکار ، صبور ، بلند پرواز ، پرشور.
 • ویژگی های شخصیتی نامطلوب: سخت شده از نظر احساسی ، طعنه آمیز ، مشکوک ، مخرب ، کینه توز ، دارای تصرف ، غیر قابل تحمل ، بی رحم.
 • سنگ : قرمز مرجانی
 • رنگهای تولد: قرمز ، زعفرانی ، زرد
 • اعداد خوش شانس: 9 ، 18 ، 27 ، 36 ، 45 ، 54 ، 63 ، 72 ، 81 ، 90
 • علائم سازگار: کنسر، دوماهی
 • روز خوش شانس: سه شنبه
 • عمیق ترین نیاز: تحول
 • کیفیت مورد نیاز برای تعادل: دید وسیع تری از امور
 • آناتومی : آلت تناسلی

برای دانلود هوروسکوپ نشان عقرب روی دکمه زیر کلیک کنید: