رادیو موناسترو

اولین رادیو آسترولوژی فارسی زبان

اینجا در مورد تعاملات سیارات از نظر آسترولوژی ودیک که قدرتمندترین و دقیق ترین نوع آسترولوژی است خواهم گفت
و هدف از خلق موناسترو ترویج آگاهی و رشد برای زندگی خارق العاده ای است که با کشف خود واقعیمون صورت میگیره و فقط خود ما میتونیم این رو دنیا رو خلق کنیم

question