تفسیر کلی چارت تولد

تمامی تفسیرهای چارت تولد در حال حاضر فیرفعال است!!

در روزهای  آینده  امکان ثبت سفارش  تفسیر چارت تولد  مجدد فعال خواهد شد. لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید تا به محض فعال شدن ثبت نام به شما اطلاع رسانی کنیم.

توجه داشته یاشد ظرفیت خرید تفسیر چارت تولد محدودیت است.

ثبت سفارش برای کوچ شخصی امکان پذیر است برای ثبت سفارش لطفا به ایدی تلگرام “monastroir” پیام بدید.

کوچ شخصی

ثبت سفارش برای کوچ شخصی امکان پذیر است برای ثبت سفارش لطفا به ایدی تلگرام “monastroir” پیام بدید.

تفسیر چارت کلی یا موضوعی (بصورت آنلاین)

برای این تفسیر : ساعت تولد ، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر:2 ساعت
قیمت: 400 دلار

تفسیر چارت کلی یا موضوعی (بصورت آنلاین)

برای این تفسیر : ساعت تولد ، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر: 10 جلسه 1/5 ساعته
قیمت: 2000 دلار

تفسیر چارت تولد - 60 دقیقه (فایل صوتی)

تفسیر چارت تولد – 60 دقیقه (فایل صوتی)

برای این تفسیر : ساعت دقیق تولد ، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد مورد نیاز میباشد.
زمان فایل صوتی تفسیر: 60 دقیقه
قیمت: 3,000,000 تومان

غیرفعال است

تفسیر چارت تولد - 60 دقیقه (فایل صوتی)

تفسیر چارت تولد – 30 دقیقه (فایل صوتی)

برای این تفسیر : ساعت تولد (دقیق یا حدودی یا حتی بدون ساعت)، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر: 30 دقیقه
قیمت: 500,000

غیرفعال است

تحلیل و بررسی چارت تولد (ماه طالع)

تحلیل و بررسی چارت تولد ( ماه طالع )

برای این تفسیر : ساعت دقیق تولد ، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد مورد نیاز میباشد.
زمان فایل صوتی تفسیر: 60 دقیقه
قیمت: 4,500,000 تومان

غیرفعال است

تفسیر چارت تولد خانواده

تفسیر چارت خانواده (فرزند + پدر و مادر)

برای این تفسیر : ساعت بسیار دقیق تولد فرزند، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد فرزند مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر: 120 دقیقه
قیمت: 6,000,000 تومان

غیرفعال است

تفسیر چارت فرزند (صفر تا 10 سال) 1 ساعت (فایل صوتی)

تفسیر چارت فرزند (صفر تا 10 سال)

برای این تفسیر : ساعت بسیار دقیق تولد فرزند، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد فرزند مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر: 60 دقیقه
قیمت: 3,000,000 تومان

غیرفعال است

تفسیر چارت فرزند دو قلو (صفر تا 10 سال) 2 ساعت (فایل صوتی)

برای این تفسیر : ساعت بسیار دقیق تولد فرزند، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد فرزند مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر: 120 دقیقه
قیمت: 5,000,000 تومان

غیرفعال است

چارت خوانی در لایو اینستاگرام

چارت خوانی در لایو ( سطحی و بدون کوچ )

چارت خوانی در لایو (با راهکارهای لازم)

برای این چارت خوانی تاریخ دقیق تولد ، شهر تولد نیاز می باشد ولی دانستن ساعت دقیق تولد الزامی نیست.
زمان فایل صوتی تفسیر: 30 دقیقه
قیمت: 999,000 تومان

غیرفعال است

چارت خوانی در لایو ( موضوع : کوچ شخصی براساس چارت تولد)

چارت خوانی در لایو ( موضوع : کوچ شخصی براساس چارت تولد)

برای این چارت خوانی تاریخ دقیق تولد ، ساعت تولد (داشتن رایزینگ) و شهر تولد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر: 60 دقیقه
قیمت: 5,000,000 تومان

غیرفعال است

چارت خوانی در لایو ( موضوع : کارماهای گذشته و تناسخ)

چارت خوانی در لایو ( موضوع : کارماهای گذشته و تناسخ)

برای این تفسیر : ساعت بسیار دقیق تولد فرزند، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد فرزند مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر:120 دقیقه
قیمت: 6,000,000 تومان

غیرفعال است