تفسیر کلی چارت تولد

تمامی تفسیرهای چارت تولد در حال حاضر غیرفعال است!!

کوچ شخصی

ثبت سفارش برای کوچ شخصی امکان پذیر است برای ثبت سفارش لطفا به ایدی تلگرام “monastroir” پیام بدید.

تفسیر چارت کلی یا موضوعی (بصورت آنلاین)

برای این تفسیر : ساعت تولد ، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر:2 ساعت
قیمت: 400 دلار

تفسیر چارت کلی یا موضوعی (بصورت آنلاین)

برای این تفسیر : ساعت تولد ، تاریخ دقیق تولد و شهر تولد مورد نیاز میباشد
زمان فایل صوتی تفسیر: 10 جلسه 1/5 ساعته
قیمت: 2000 دلار